Microsoft Office 365 Edu

   • Logowanie do usług Microsoft w tym do Teams (uczniowie)

   •  

    UWAGA!
    Używaj wyłącznie przeglądarki Google Chrome lub Microsoft Edge

    1. Wejdź na stronę:

    portal.office.com

    2. Wpisz login:
    imie.nazwisko@spksw.pl

    np.
    Jan Kowalski: jan.kowalski@spksw.pl
    Łucja Ącka lucja.acka@spksw.pl

    3. Wpisz hasło (jednorazowe).
    Jeśli nie posiadasz hasła napisz wiadomość poprzez e-dziennik do administratora szkolnego. Otrzymasz wiadomość zwrotną z nowym hasłem/zresetowanym hasłem.

    Przy pierwszym logowaniu zostaniesz poproszony o zmianę hasła. Nowe hasło musi spełnić kryteria bezpieczeństwa, w przeciwnym wypadku zostaniesz poinformowany czerwonym napisem, że zbyt często widzieli to hasło. 

    Skorzystaj z generatora haseł online:
    https://generator.blulink.pl/

     

    Po zalogowaniu się ustal strefę czasową (+1 Sarajewo, Warszawa, Zagrzeb) w programie Outlook (w lewym górnym rogu nacisnąć menu z 9 kółkami). Po zmianie strefy czasowej należy zapisać zmiany. 

     

    Filmy instruktażowe usługi Microsoft Teams:

    1. Wprowadzenie do MS TEAMS: https://www.youtube.com/watch?v=YjPamVsqHjo
    2. Tworzenie klas/zespołów, tworzenie zadań: https://www.youtube.com/watch?v=O7fvQo0GqIo
    3. Tworzenie spotkań i dołączanie do nich: https://www.youtube.com/watch?v=zsk4wE8yG-w
    4. Wideokonferencje i ich nagrywanie: https://www.youtube.com/watch?v=txqGkuQS7ns
    5. MS Teams (zakładki: zadania, oceny): https://www.youtube.com/watch?v=VGeaqRsaI_U
    6. MS Teams (tworzenie i udostępnianie testów): https://www.youtube.com/watch?v=tbTFrd83E0k
   • Office 365 Edu

   • Office 365 Pro Plus

    Szkoła posiada specjalną licencję Microsoft Office 365 Pro Plus, dzięki której uczniowie i pracownicy mogą zainstalować pakiet biurowy na 5 domowych komputerach (uczniowie i pracownicy nie są obciążani finansowo za licencję, natomiast wartość rynkowa wynosi około 700 zł/rok za użytkownika, co jest wartością dodaną dla rodziców i pracowników).

    Programy wchodzące w skład pakietu:

    • Word,
    • Excel,
    • PowerPoint,
    • Publisher,
    • Outlook,
    • Access,
    • Skype dla firm,

     

    Uczeń/pracownik z chwilą zakończenia edukacji/współpracy lub z chwilą zakończenia licencji na szkołę będzie mógł używać Office 365 Pro Plus wyłącznie w trybie odczytu dokumentów, bez możliwości ich edycji. 

    W celu zainstalowania pakietu na domowym komputerze, napisz wiadomość poprzez e-dziennik do administratora szkolnego Librusa.


     

    Microsoft Office 365 online

    Szkoła dysponuje 1 500 000 kont od Microsoftu online.

   • Instalacja MS Office na 5 komputerach domowych (w ramach szkolnych licencji)

   • 1. Zaloguj się na swoje konto na portal.office.com, używając szkolnego konta Microsoft np. jan.nowak@spksw.pl

    2. Wybierz opcję według poniższego zrzutu ekranu:

    3. Uruchom pobrany plik. Bądź zalogowany podczas instalacji.

    4. Powtórz procedurę na 5 komputerach domowych (nie używać do celów komercyjnych).