OSE - NASK

  • Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

  • Czym jest OSE?

   OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
   Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

    

   Program OSE działa w celu:

   umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
   podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
   umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
   wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

    

   Korzyści dla szkół:

   • bezpłatny dostęp do szybkiego internetu,
   • bezpieczeństwo użytkowników zapewnione przez usługi zabezpieczające,
   • podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE,
   • możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

    

   Korzyści dla samorządów:

   • szerszy dostęp do zasobów internetu,
   • lepsza komunikacja ze światem zewnętrznym (z poziomu rodziców, podmiotów gminnych współpracujących ze szkołą),
   • w perspektywie - lepiej wykształceni, bardziej świadomi świata, jego zasobów i zagrożeń mieszkańcy,
   • oszczędności - internet OSE i usługi bezpieczeństwa szkół są opłacone z budżetu państwa.

    

   Harmonogram projektu

   • W Polsce jest około 30 000 szkół w 19 500 lokalizacjach. Proces podłączenia wszystkich lokalizacji do Sieci OSE został podzielony na etapy.
   • W 2018 r. zrealizujemy przyłącza do 1 500 lokalizacji co powinno być równoznaczne z zapewnieniem szybkiego symetrycznego internetu do blisko 2 000 szkół.
   • Natomiast w 2019 r. liczba podłączonych lokalizacji szkół powinna przekroczyć 12 700. W roku 2020 planujemy podłączyć wszystkie 19 500 lokalizacji.