Obiady

      • Obiady

      • Catering zewnętrzny, koszt jednego obiadu: 12 zł, płatność na konto szkoły, informacja co miesiąc o koszcie całkowitym na librusie.