Opłaty

   • Opłaty

   • Wpisowe do Szkoły Podstawowej KSW:

    1000 zł – na każde dziecko.

     


     

    Czesne

    680 zł/m-c – za pierwsze dziecko;

    544 zł/m-c – za drugie dziecko;

    374 zł/m-c – za trzecie i kolejne dziecko.

    * Czesne płatne na konto szkoły do 30 dnia miesiąca, na następny miesiąc, również w wakacje.

     


    Numer rachunku bankowego:

    14 1140 2004 0000 3102 7934 3475 (mBank)