Pedagog

   • Pedagog

   • Barbara Basińska - bbasinska@spigksw.pl

     

    Godziny pracy pedagoga szkolnego:

    Poniedziałek:

    12:40 - 13:25 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1-3 SP

    13:30 - 14:15 - trening ortograficzny 1-4 SP

    14:20 - 15:05 - zajęcia rozwijaące kompetencje emocjonalno-społeczne 7 SP

     

    Wtorek:

    08:00 - 09:00 - rozmowy indywidualne z rodzicami

    14:20 - 15:05 - zajęcia z 7 SP (w ramach zajęć z wychowawcą)

     

    Piątek:

    12:40 - 13:25 - zajęcia rewalidacyjne (indywidualne)

    13:30 - 14:15 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 7 SP

    14:20 - 15:05 - zajęcia rewalidacyjne (indywidualne)