• Nauczyciele

  • Wykaz nauczycieli:

   • Jarosław Gromiak
   • Jarosław GromiakWychowawca: 7
    Wychowanie fizyczne
    email: jgromiak@spigksw.pl
   • Anna Kamińska
   • Anna KamińskaWychowawca: 2b
    Edukacja wczesnoszkolna
    email: akaminska@spigksw.pl
   • Damian Kurczewski
   • Damian KurczewskiWychowawca: 8
    Język angielski
    Język obcy nowożytny
    email: dkurczewski@spigksw.pl
   • Joanna Mariankowska
   • Joanna MariankowskaWychowawca: 3a
    Edukacja wczesnoszkolna
    Przyroda
    Technika
    email: jmariankowska@spigksw.pl
   • Anna Puścizna
   • Anna PuściznaWychowawca: 2a
    Edukacja wczesnoszkolna
    email: apuscizna@spigksw.pl
   • Agnieszka Sieg-Szymańska
   • Agnieszka Sieg-Szymańska
    Matematyka
    email: asiegszymanska@spigksw.pl
   • Iwona Soszka
   • Iwona Soszka
    Edukacja wczesnoszkolna
    email: isoszka@spigksw.pl
   • Karina Stolarek
   • Karina StolarekWychowawca: 4
    Języka angielski
    email: kstolarek:@spigksw.pl
   • Dorota Troczewska
   • Dorota TroczewskaWychowawca: 6
    Język polski
    Wychowanie do życia w rodzinie
    Wicedyrektor
    email: dtroczewska@spigksw.pl
   • Jan Sarba
   • Jan Sarba
    Edukacja dla bezpieczeństwa
    email: jsarba@spigksw.pl
   • Paulina Giecewicz
   • Paulina GiecewiczWychowawca: 3b
    Edukacja wczesnoszkolna
    Edukacja muzyczna
    Muzyka
    pgiecewicz@spigksw.pl
   • Agata Budna
   • Agata BudnaWychowawca: 5
    Wychowanie fizyczne
    Świetlica
    abudna@spigksw.pl
   • Alicja Suchorowska-Rybiałek
   • Alicja Suchorowska-Rybiałek
    Matematyka
    asuchorowska-rybialek@spigksw.pl
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Piotra Jerzego Frassatiego
    • +48 95 7213 163 | +48 510 255 651
    • ul. Stanisławskiego 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski 66-400 Gorzów Wielkopolski Poland
    • 109803
    • 14 1140 2004 0000 3102 7934 3475
    • Dyrektor: Leszek Weichert
    • Wicedyrektor: Dorota Troczewska
    • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ul. Stanisławskiego 3 66-400 Gorzów Wielkopolski NIP: 5993234880
  • Galeria zdjęć

    brak danych