• Nauczyciele

  • Wykaz nauczycieli:

   • Gryglicka Adriana
   • Gryglicka Adriana
    Wychowanie fizyczne 3, 5-8 SP
    email: agryglicka@spigksw.pl
   • Joanna Cerajewska
   • Joanna CerajewskaWychowawca: 7SP
    Matematyka 5-8 SP
    email: jcerajewska@spigksw.pl
   • Andrzej Dąbrowski
   • Andrzej Dąbrowski
    Technika 4- 6 SP
    email: adabrowski@spigksw.pl
   • Jarosław Gromiak
   • Jarosław GromiakWychowawca: 4SP
    Wychowanie fizyczne 0-2 SP, 4-8 SP
    email: jgromiak@spigksw.pl
   • Anna Kamińska
   • Anna KamińskaWychowawca: 2SP
    Edukacja wczesnoszkolna
    email: akaminska@spigksw.pl
   • Damian Kurczewski
   • Damian Kurczewski
    Język angielski 4 SP, 5 SP, 7 SP
    Edukacja językowa. Język obcy nowożytny 3 SP
    email: dkurczewski@spigksw.pl
   • Bożena Majewicz
   • Bożena MajewiczWychowawca: 3SP
    Edukacja wczesnoszkolna
    email: bmajewicz@spigksw.pl
   • Joanna Mariankowska
   • Joanna Mariankowska
    Przyroda 4 SP
    Geografia 5-8 SP
    email: jmariankowska@spigksw.pl
   • Karolina Przybysz
   • Karolina Przybysz
    Plastyka 4-7 SP
    email: kprzybysz@spigksw.pl
   • Anna Puścizna
   • Anna PuściznaWychowawca: Oddział Przedszkolny
    Wychowanie przedszkolne
    email: apuscizna@spigksw.pl
   • Barbara Rakoczy
   • Barbara Rakoczy
    Język niemiecki 7-8 SP
    email: brakoczy@spigksw.pl
   • Hanna Rudzińska
   • Hanna RudzińskaWychowawca: 5SP
    Język polski 4-7 SP
    email: hrudzinska@spigksw.pl
   • Agnieszka Sieg-Szymańska
   • Agnieszka Sieg-Szymańska
    Matematyka 4 SP
    email: asiegszymanska@spigksw.pl
   • Iwona Soszka
   • Iwona SoszkaWychowawca: 1SP
    Edukacja wczesnoszkolna
    email: isoszka@spigksw.pl
   • Karina Stolarek
   • Karina StolarekWychowawca: 6SP
    Języka angielski
    email: kstolarek:@spigksw.pl
   • Dorota Troczewska
   • Dorota TroczewskaWychowawca: 8SP
    Język polski 8 SP
    Wychowanie do życia w rodzinie: 4- 8 SP
    Wicedyrektor
    email: dtroczewska@spigksw.pl
   • Włodzimierz Wołoszyn
   • Włodzimierz Wołoszyn
    Geografia 5-8 SP
    email: wwoloszyn@spigksw.pl
   • Łukasz Borecki
   • Łukasz Borecki
    Historia 4, 7, 8 SP
    Wiedza o społeczeństwie 8 SP
    email: lborecki@spigksw.pl
   • Ewa Kiepura
   • Ewa Kiepura
    Muzyka 4-7 SP
    Edukacja muzyczna 0-3 SP
    email: ekiepura@spigksw.pl
   • siostra Joanna Mazur
   • siostra Joanna Mazur
    Religia 0-8 SP
    email: jmazur@spigksw.pl
   • Jan Sarba
   • Jan Sarba
    Edukacja dla bezpieczeństwa 8 SP
    email: jsarba@spigksw.pl
   • Eliza Węsławska
   • Eliza Węsławska
    Historia 5-6 SP
    email: eweslawska@spigksw.pl
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Piotra Jerzego Frassatiego
    • sekretariat@spigksw.pl
    • admin@spigksw.pl
    • +48 95 7213 163 | +48 510 255 651
    • ul. Chełmońskiego 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski
    • 109803
    • 14 1140 2004 0000 3102 7934 3475
    • 599-14-75-817
    • 081112724
    • Dyrektor: Leszek Weichert
    • Wicedyrektor: Dorota Troczewska
  • Galeria zdjęć

   • Egzamin ósmoklasisty 2020
   • Warsztaty
   • Kleks
   • Bal karnawałowy 2020 7-8
   • Bal karnawałowy 2020 4-6SP
   • RAJD PTTK
   • "BYŁO RAZ CZWORO DZIECI: Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja." Na języku polskim uczniowie klasy IV przedstawiali przygody bohaterów "Opowieści z Narnii" w świecie, gdzie mówią zwierzęta, gdzie dobro walczy ze złem... Sami wybrali sceny, napisali scenariusz, wykonali kukiełki. To było trudne zadanie, ale udało się😀
   • "Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina W Betlejem, w Betlejem" [Arka Noego]
   • Paczka dotarła do naszych podopiecznych w Ghanie.
   • „Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom.”
   • KLIMAT DLA LUDZI-LUDZIE DLA KLIMATU
   • Zabawa w teatr