• Nowy układ godzin lekcyjnych

     • W związku z korzystaniem przez naszych uczniów z możliwości jedzenia obiadów cateringowych na terenie szkoły, została podjęta decyzja o wydłużeniu przerwy obiadowej.


      Informujemy, że od poniedziałku 14.09.2020 r. układ godzin lekcyjnych wygląda następująco:
      1. 08.00 - 08.45
      2. 08.55 - 09.40
      3. 09.55 - 10.40
      4. 10.45 - 11.30
      5. 11.35 - 12.20
      6. 12.40 - 13.25
      7. 13.30 - 14.15
      8. 14.20 - 15.05

     • Bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe - poradnik MEN

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał to kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie. Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. 

      Poradnik można pobrać ze strony ministerstwa 

      https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow--poradnik-men 

      lub z zakładki Poradniki w strefie dla zalogowanych SIO. 

      Intencją autorów poradnika było stworzenie opracowania zawierającego pakiet zadań rekomendowanych do zrealizowania w szkole, a w kwestiach szczegółowych odsyłającego do rozwiązań, materiałów szkoleniowych, dokumentów i multimediów edukacyjnych. Materiały te pozwalają nauczycielom i dyrektorom szkół podnieść swoje kompetencje w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, w tym w cyberprzestrzeni, a także usystematyzować już posiadaną wiedzę.

      Zachęcam do zapoznania się z publikacją.

       

      Z wyrazami szacunku

      Z poważaniem Anna Ostrowska

      Rzecznik Prasowy MEN

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Piotra Jerzego Frassatiego
    • sekretariat@spigksw.pl
    • admin@spigksw.pl
    • +48 95 7213 163 | +48 510 255 651
    • ul. Stanisławskiego 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
    • 109803
    • 14 1140 2004 0000 3102 7934 3475
    • 599-14-75-817
    • 081112724
    • Dyrektor: Leszek Weichert
    • Wicedyrektor: Dorota Troczewska
  • Galeria zdjęć

    brak danych