Aktualności

     • Konferencja metodyczno-historyczna

     • W piątek 2 września w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie odbyła się konferencja metodyczno-historyczna upamiętniająca wydarzenia z 31 sierpnia 1982 roku. Wówczas to przez kraj przeszła fala protestów przeciwko stanowi wojennemu, które zostały brutalnie stłumione przez komunistyczne władze PRL. W Gorzowie manifestacje objęły całe Śródmieście i trwały do późnych godzin wieczornych. Wielu uczestników zostało dotkliwie pobitych, a także aresztowanych. Podczas konferencji wygłoszony został m.in. wykład dr hab. Dariusza Rymara na temat wydarzeń „Gorzowskiego Sierpnia 82” , a swoje wspomnienia przedstawili ich naoczni świadkowie i uczestnicy - Ireneusz Grzegolec, Zbigniew Rudziński oraz Jerzy Dutkiewicz. W dyskusji głos zabrał również Dyrektor naszej szkoły Pan Leszek Weichert, opowiadając o swoich doświadczeniach na temat tamtych wydarzeń. Na zakończenie konferencji wzruszającą inscenizację przedstawiła grupa teatralna z II Liceum Ogólnokształcącego. W spotkaniu licznie uczestniczyła młodzież z gorzowskich szkół, w tym także z naszej. Pielęgnowanie pamięci o ważnych postaciach i wydarzeniach z naszej lokalnej historii, będącej nierozerwalną częścią tej powszechnej, jest bardzo ważne, bo wiąże nas z miejscem, w którym żyjemy. Przede wszystkim jednak uświadamia nam, że historię tworzy każdy z nas - czy to jako bezpośredni uczestnik lub inicjator zdarzeń, czy też jako ich świadek lub obserwator - tak jak nasi rodzice i dziadkowie czterdzieści lat temu w naszym mieście.

      Więcej informacji na temat Gorzowskiego Sierpnia 1982 oraz obchodów jego czterdziestej rocznicy na stronie Instytutu Pamięci Narodowej 

      https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/169627,Obchody-40-rocznicy-Gorzowskiego-Sierpnia-1982-r.html