Aktualności

    • Program dla szkół - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
     • Program dla szkół - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

     • Szanowni Państwo!

      Dziękujemy za udział Państwa szkoły podstawowej w edukacyjnym Programie dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogą w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne.

      Mając na uwadze, iż dla jak najskuteczniejszej realizacji programu i osiągania jego celów ważne jest zaangażowanie zarówno szkół, w których jest on realizowany, jak również wsparcie rodzin dzieci w nim uczestniczących, przekazujemy Państwu do wykorzystania propozycję informacji – listu Państwa szkoły skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w programie. W związku z rozpoczęciem drugiego semestru realizacji programu w przygotowanym liście przypominamy rodzicom o zasadach i celach programu, w którym uczestniczą ich dzieci oraz o jego ważnych aspektach, na które powinni zwrócić uwagę. Zachęcamy również do kontynuowania aktywności związanych ze zdrową dietą oraz aktywnym stylem życia w domu rodzinnym.

      Z poważaniem
      Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

       

      Pobierz PDF:
      Program_dla_szkol_-_Informacja_dla_rodzicow.pdf

     • Podziękowanie

     • Po blisko trzech miesiącach remontu, wracamy do naszej starej-nowej, czy nowej-starej Szkoły. Jeszcze w minioną sobotę trwały prace wykończeniowe, sprzątanie, by z pierwszym dniem wiosennego semestru rozpocząć pracę w odnowionym obiekcie.

      Zamierzenia zostały zrealizowane w całości w stosunku do zaplanowanego zakresu, a dzięki ofiarności dodatkowej wielu z Państwa udało się nam wyraźnie zaplanowany zakres rozszerzyć. Bardzo serdecznie dziękuję naszym Rodzicom: Państwu J. J. Liszków, Państwu Szwajkowskim, którzy od samego początku włączyli się w zaprojektowanie i opisanie we wniosku grantowym do MEiN naszych  zamierzeń, a następnie wspierali nas wydatnie w doborze materiałów i ekip realizujących projekt.

      Dziękuję też wszystkim nauczycielom za znoszenie trudów realizacji procesu edukacyjnego w zorganizowanych w ciągu tygodnia warunkach, tutaj szczególne podziękowania dla Państwa A. i J. Wiernickich za nieodpłatne udostępnienie nam swoich obiektów dla klas IV-VI przy ulicy Garbary. Wielką pomocą byli dla nas pracownicy administracji i obsługi Szkoły, którzy w trudnych warunkach pracy: zimno, hałas, pył i wiele innych trudności znosili dzielnie ten stan i wspierali w sposób ciągły realizację projektu. Dziękuję nauczycielom, którzy w czasie swoich ferii, pomogli w końcowych pracach organizacyjnych i porządkowych. Dziękuję także władzom Stowarzyszenia, które w ramach możliwości włączały się w organizację i nadzór nad remontem.

      Wszystkim za wszystko dziękuję, serdecznie pozdrawiam, i zapraszam do Szkoły, z życzliwym pozdrowieniem Leszek Weichert

      12.02.2023

    • Łamacze szyfrów - konkurs z okazji 90 rocznicy złamania przez polskich matematyków Enigmy.
     • Łamacze szyfrów - konkurs z okazji 90 rocznicy złamania przez polskich matematyków Enigmy.

     • W związku ze zbliżającą się 90. rocznicą złamania przez polskich matematyków Enigmy Stowarzyszenie kulturalno – turystyczne Viator organizuje kolejną edycję ogólnopolskiego internetowego konkursu dla młodzieży szkolnej (starsze klasy SP i szkoły ponadgimnazjalne) poświęconego polskim kryptologom.

      ŁAMACZE SZYFRÓW to bezpłatna, ogólnopolska gra kryptologiczna, w której każdy może wcielić się w agenta kryptowywiadu, a przy tym poznać historię, świetnie się bawić i wygrać nagrody rzeczowe! Zespoły szkolne walczą również o nagrodę dla szkoły i opiekuna grupy.

      Na stronie www.lamaczeszyfrow.pl dostępne są podstawowe informacje dotyczące gry, regulamin i rejestracja uczestników. Każdy może tam samodzielnie łamać pierwsze szyfry. Udział w grze jest bezpłatny.

     • Konferencja metodyczno-historyczna

     • W piątek 2 września w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie odbyła się konferencja metodyczno-historyczna upamiętniająca wydarzenia z 31 sierpnia 1982 roku. Wówczas to przez kraj przeszła fala protestów przeciwko stanowi wojennemu, które zostały brutalnie stłumione przez komunistyczne władze PRL. W Gorzowie manifestacje objęły całe Śródmieście i trwały do późnych godzin wieczornych. Wielu uczestników zostało dotkliwie pobitych, a także aresztowanych. Podczas konferencji wygłoszony został m.in. wykład dr hab. Dariusza Rymara na temat wydarzeń „Gorzowskiego Sierpnia 82” , a swoje wspomnienia przedstawili ich naoczni świadkowie i uczestnicy - Ireneusz Grzegolec, Zbigniew Rudziński oraz Jerzy Dutkiewicz. W dyskusji głos zabrał również Dyrektor naszej szkoły Pan Leszek Weichert, opowiadając o swoich doświadczeniach na temat tamtych wydarzeń. Na zakończenie konferencji wzruszającą inscenizację przedstawiła grupa teatralna z II Liceum Ogólnokształcącego. W spotkaniu licznie uczestniczyła młodzież z gorzowskich szkół, w tym także z naszej. Pielęgnowanie pamięci o ważnych postaciach i wydarzeniach z naszej lokalnej historii, będącej nierozerwalną częścią tej powszechnej, jest bardzo ważne, bo wiąże nas z miejscem, w którym żyjemy. Przede wszystkim jednak uświadamia nam, że historię tworzy każdy z nas - czy to jako bezpośredni uczestnik lub inicjator zdarzeń, czy też jako ich świadek lub obserwator - tak jak nasi rodzice i dziadkowie czterdzieści lat temu w naszym mieście.

      Więcej informacji na temat Gorzowskiego Sierpnia 1982 oraz obchodów jego czterdziestej rocznicy na stronie Instytutu Pamięci Narodowej 

      https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/169627,Obchody-40-rocznicy-Gorzowskiego-Sierpnia-1982-r.html